Nederland Bingo Wetgeving en Legalisatie

Op het gebied van Nederlandse wetgeving als het gaat om bingo dienen we een onderscheid te maken tussen live bingo en online bingo. Zo valt live bingo spelen onder Wet op de Kansspelen (WoK), maar online bingo spelen valt niet onder deze verouderde wetgeving.

 

Indien men live bingo wil spelen dan zal er ook aan verschillende voorwaarden moeten worden voldaan. Live bingo is geclassificeerd als “klein” kansspel en alvorens men een bingo avond kan organiseren zal moeten worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

De Wet op de Kansspelen (WoK) zal echter in de komende jaren gewijzigd worden en dat is maar goed ook, want de Wet op de Kansspelen verbiedt het aanbieden van kansspelen wanneer daar geen vergunning voor is verleend en de wet biedt nog geen mogelijkheden voor het spelen van kansspelen op internet.

Wet op de Kansspelen sluit niet aan op huidige tijdperk

De Wet op de Kansspelen stamt uit 1964 en is niet meer dan logisch dat deze wetgeving al lang niet meer aansluit op het huidige tijdperk waarin internet zo’n grote rol speelt. Jaarlijks spelen duizenden mensen online kansspelen via het internet, maar de WoK biedt helemaal geen ruimte voor online kansspelen en wettelijk gezien is het zelfs illegaal.

Het goede nieuws is dat online bingo wordt gedoogd tot de nieuwe wetgeving en het vergunningsstelsel van kracht is. Wel dienen de aanbieders zich aan bepaalde regels te houden om er zeker van te zijn dat ze straks in aanmerking komen voor een vergunning. Online bingo spelers dienen wel na te gaan of ze kansspelbelasting dienen te betalen over behaalde winsten.

Een ander nadeel van deze wetgeving is dat de spelers niet veilig en verwantwoord kunnen spelen bij een online bingo site die onder toezicht staat van een Nederlandse gaming regulator. Gelukkig zijn de online bingo sites op bingo.org allemaal in het bezit van een licentie in een ander land en staan zij daar onder toezicht van een gaming regulator, maar de bedoeling is dat hetzelfde systeem in Nederland ingevoerd zal worden.

In tegenstelling tot vele andere landen, kwam de bereidheid om deze wetgeving te wijzigen in Nederland pas heel laat op gang. Alhoewel wel is besloten om online kansspelen en dus ook online bingo te reguleren, is het proces pas net op gang gekomen. Dit heeft als gevolg dat het nog even kan duren alvorens online bingo in Nederland daadwerkelijk gereguleerd zal zijn.

Nieuwe wetgeving: Kansspelen op Afstand

De doelstelling van de nieuwe wetgeving Kansspelen op Afstand is het voorkomen van kansspelverslaving, de consument beschermen en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit.

In tegenstelling tot de voorgaande wetgeving staat de wetgeving Kansspelen op Afstand niet in het teken van het aanbod beperken, maar door middel van strikte vergunningsvoorwaarden en strenge handhaving van de Kansspelautoriteit ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt.

Regulatie online kansspelen – het vergunningsstelsel

Online bingo sites kunnen in de toekomst een vergunning aanvragen om hun diensten te mogen aanbieden in Nederland wanneer de online kansspelen zijn gereguleerd. Bingo sites die een vergunning krijgen zullen wel moeten voldoen aan strenge eisen.

Zo dienen de online bingo sites spelers beter te beschermen tegen onder anders kansspelverslaving. Het is namelijk hun taak om problematisch speelgedrag te signaleren en tevens ook bescherming te bieden. Indien er geen oplossing wordt gevonden dan komt een speler in een centraal register te staan, waardoor een speler (tijdelijk) wordt uitgesloten van het spelen van online en live bingo.

Online bingo rooms met een vergunning betalen daarnaast 20% kansspelbelasting, 0,5% bijdrage aan het verslavingsfonds en 1,5% bijdrage aan Kansspelautoriteit. Deze percentages worden berekend over het bruto spelresultaat.

Tot slot worden in de wet Kansspelen op Afstand de handhavingsbevoegdheden van de Kansspelautoriteit uitgebreid.

De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA)

Op 1 april 2012 is de Nederlandse Kansspelautoriteit opgericht en dit zelfstandige bestuursorgaan voert haar wettelijke uitvoeringstaken onafhankelijk uit, ondanks dat de verantwoordelijkheid van het kansspelbeleid bij de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt.

De Kansspelautoriteit, ook wel KSA genoemd, heeft als doel het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen en informeren van consumenten en het tegengaan van fraude en criminaliteit.

De Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat vergunningshouders kansspelheffing betalen, waarmee de uitgaven van de Kansspelautoriteit betaald kunnen worden.

Gedoogbeleid online bingo sites in Nederland

Alhoewel het spelen van online bingo dus volgens de huidige wetgeving Wet op de Kansspelen eigenlijk illegaal is, wordt er een gedoogbeleid gehanteerd totdat de nieuwe wetgeving Kansspelen op Afstand en dus regulatie van online bingo een feit is.

Dat wil echter niet zeggen dat de Kansspelautoriteit geen stappen heeft ondernomen als het gaat om illegale aanbieders. Een van de eerste wapenfeiten van de KSA was het versturen van een brief aan alle aanbieders van online kansspelen waarin zij te kennen geven dat de aanbieders zich niet mogen richten op de Nederlandse consument. Indien men dat wel doet dan kan dat een hoge boete als gevolg hebben.

Met richten op de Nederlandse consument wordt bedoeld dat het voor bijvoorbeeld online bingo rooms niet is toegestaan om een Nederlandstalige website aan te bieden of reclame te maken die specifiek is gericht op de Nederlandse consument.

Indien online bingo sites zich aan bovengenoemde regels houden dan kunnen zij in de toekomst in aanmerking komen voor een vergunning voor de Nederlandse markt. Indien een online bingo site zich niet aan de regels houdt dan verspeelt de site niet alleen de kans op een vergunning wanneer online bingo straks wordt gereguleerd, maar kan een bedrijf ook rekenen op een flink boete die kan oplopen in de honderd duizenden euro’s. Logischerwijs hebben verreweg de meeste bedrijven dan ook gehoor gegeven aan de oproep van de KSA.

Spelers van online bingo hoeven zich geen zorgen te maken, want de Kansspelautoriteit richt zich puur op de aanbieders van online bingo. Wel dienen spelers rekening te houden met het feit dat men 29% kansspelbelasting moet betalen indien men netto meer dan €454 wint.

De verschillende fases van de nieuwe wetgeving

Zoals gezegd kan het nog wel even duren voordat online bingo ook daadwerkelijk gereguleerd is en het vergunningsstelsel voor online bingo sites van kracht is.

Het duurde tot 11 juli 2014 alvorens het kabinet een akkoord had bereikt met betrekking tot het wetsvoorstel dat online kansspelen gaat reguleren. Nog geen twee weken later werd het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, zodat deze het in behandeling kunnen nemen.

Door jarenlang politiek oponthoud ligt het Wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand nog steeds te wachten op plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Alhoewel op het moment van schrijven eindelijk schot in de zaak lijkt te zitten, dienen de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) nog eerst aan te nemen alvorens de huidige wetgeving gewijzigd kan worden.

Pas wanneer de wetgeving Kansspelen op Afstand is aangenomen mag de Kansspelautoriteit vergunningen voor online kansspelen gaan verstrekken.

De oorspronkelijke doelstelling om online bingo te reguleren was op 1 januari 2015, maar deze termijn was ondertussen alweer verschoven naar 1 januari 2016. Zoals het er nu uitziet lijkt deze datum onrealistisch. Realistischer is halverwege 2016 of begin 2017.

De voor- en nadelen van de wet Kansspelen op Afstand

De nieuwe wetgeving Kansspelen op Afstand biedt zowel voor als nadelen ten opzichte van de huidige situatie.

Een groot voordeel is dat er eindelijk sprake zal zijn van een strenge regulering. Zo zal de Kansspelautoriteit toezicht houden op zaken zoals het tegengaan van fraude en overige criminaliteit en het beschermen van de consument. Ook zal er streng gemonitord worden of er sprake is van problematisch speelgedrag, waardoor er tijdig opgetreden kan worden.

Het is natuurlijk ook een prettige gedacht wanneer online bingo uit de illegaliteitssfeer wordt gehaald. Alhoewel het op dit moment wordt gedoogd en de focus enkel ligt op de aanbieders en dan ook nog eens op een soepele wijze, is er eindelijk zekerheid wanneer de wetgeving Kansspelen op Afstand helemaal van kracht is.

Daarnaast is er weer sprake van vrije marktwerking, iets wat nu officieel niet het geval is. Indien online bingo rooms bereid zijn om te voldoen aan de regels om een vergunning te krijgen, hebben zij de mogelijkheid om onderling te concurreren qua aanbod. Dit komt ten goede van de online bingo spelers. Zeker in het begin zullen online bingo sites er alles aan doen om zoveel mogelijk Nederlandse klanten aan te trekken door middel van bijvoorbeeld aantrekkelijke bingo bonussen.

Tot slot zal het reguleren van online bingo veel schelen op het gebied van kansspelbelasting. Deze zal zeer waarschijnlijk worden afgedragen door de online bingo room, waardoor bingo spelers hiermee niet meer de fout in kunnen gaan.

Het enige nadeel zou kunnen zijn dat bepaalde populaire bingo rooms besluiten om geen vergunning aan te vragen voor de Nederlandse markt. Dit is echter een kwestie van afwachten, maar de kans op deze problematiek is niet groot gezien het aantal fervente online bingo spelers die ons kikkerlandje kent.

Hoe alles er precies uit komt te zien is nog even afwachten. Tot die tijd kunt u in ieder geval uitstekend terecht bij de bingo rooms die op bingo.org staan. Deze bingo rooms zijn namelijk al wel in het bezit van een licentie en staan onder toezicht van een toezichthouder die strenge eisen stelt aan de bingo rooms.